STING - English

Finansiering och riskkapital till din startup

Vi hjälper dig att ta fram en finansieringsplan och hitta rätt typ av finansiering för just ditt bolag.

STING hjälper dig med allt från att ansöka om bidrag och lån från offentliga källor till att ta in kund- och/eller leverantörsfinansiering, och attrahera investeringar från affärsänglar och riskkapitalbolag. Vi kan hjälpa till att radikalt förbättra dina förutsättningar att få in kapital, men vi kan aldrig ge några garantier.

Du får kunskap och praktisk träning i hur du på ett vinnande och förtroendegivande sätt presenterar ditt bolag för alla typer av investerare och riskkapitalister, och vi hjälper till att förbereda inför möten. Vi ger dig också kunskap om hur investeringsmarknaden fungerar och vilka aktörer som finns, och vi öppnar upp vårt breda kontaktnät av relevanta investerare.

Vi jobbar aktivt med att bygga och stärka våra relationer med affärsänglar och investerare. De senaste åren har vi bland annat besökt London, Paris, München, Tel Aviv, Beijing, Hong Kong, Shanghai och Silicon Valley för att knyta nya och stärka befintliga kontakter. Vi håller också nära kontakt med de stora offentliga finansiärerna i Sverige.

STING Business Angels, STING Capital och Propel Capital

STING har även utvecklat egna finansieringskällor och skapat affärsängelnätverket STING Business Angels, riskkapitalfonden STING Capital och investeringsföretaget Propel Capital.

STING Business Angels (SBA) är ett affärsängelnätverk med cirka 35 selektivt inbjudna personer, merparten är framgångsrika teknikentreprenörer. SBA investerar primärt i STING-bolag och medlemmarna förväntas förutom kapital även bidra med sin industriella kunskap till bolagen. Sedan starten 2003 har STING Business Angels investerat i 26 bolag och representerar närmare 100 miljoner kronor i direkta investeringar i STING-bolag samt i STING Capital, STINGs riskkapitalfond. Läs mer om STING Business Angels under För investerare.

Propel Capital ger alla bolag som antas till acceleratorprogrammet STING Accelerate (tidigare FastForward) automatiskt en investering på 300 000 kronor. Riskkapitalet kommer från ett 20-tal välrenommerade affärsänglar som går samman för att investera i nystartade internet/mediebolag. Propel kan även investera i andra utvalda STING-bolag inom internet/media/ICT och planerar att totalt investera i 15-20 lovande startups under den 12-månadersperiod som Propel ska investera. Läs mer om några av affärsänglarna bakom Propel.

STING Capital erbjuder finansiering till bolag i mycket tidiga skeden som har en innovativ och unik teknisk affärsidé med potential att bli ett internationellt tillväxtbolag. Investeringsbesluten fattas av en extern investeringskommitté som består av representanter för investerarna i fonden. STING Capital investerar upp till 4 MSEK per bolag. Fonden är för tillfället fullinvesterad. Läs mer om STING Capital.