STING - English

Nyckeltal och årsrapport

Gäller fram till 31 dec 2015

STING

Totalt antal utvärderade projekt/bolag: 1 962
Antagna projekt/bolag: 181
Sammanlagt bolagsvärde: 4 370 Mkr
Ack. offentligt investerat kapital i STING-bolag: 838 Mkr
Ack. privat investerat kapital i STING-bolag: 2 724 Mkr
Antal sysselsatta 2015: 1 226
Omsättning 2015: 1 140 Mkr (varav 90% från export)

 

STINGs årsrapport 2015

Klicka på bilden för ladda ner STINGs årsrapport.