STING - English

STING Accelerate

ACC_061

Coachning  |  Ansökan  |  Kostnad  |  Propel Capital  |  Kontorsplatser  |  Finansiering  |  Nätverk  |  Rekrytering  |  Säljträning  |  PR  |  Events  |  Internationella Startups

STING Accelerate är acceleratorprogrammet som samlar Stockholms mest lovande internetstartups. Två gånger per år ger programmet 7-8 handplockade bolag en investering på 300 000 kronor, skräddarsydd affärscoaching, tillgång till STINGs nätverk och gratis kontorsplatser på SUP46 i centrala Stockholm.

Apply Now

Du kan även ansöka genom att ladda ner detta Word-dokument, fylla i det och skicka dokumentet plus eventuella bilagor till Peo Nilsson, programansvarig coach STING Accelerate, peo.nilsson@stockholminnovation.com.


STING Accelerate har varit helt avgörande för vart vi är idag. Stödet från coacherna och teamet inom STING, investeringen och kontorsplatserna på SUP46 har gett vårt bolag en stark identitet. Dessutom även en språngbräda till dialoger med investerare och andra viktiga personer som haft inverkan på vår framgång det senaste året – En av våra större affärer kommer till exempel från en kontakt vi fick på STING Demo Day.

– Alexander Gradin, VD och medgrundare av Beatly.


 

Vem kan ansöka?

 • Du har en produkt eller tjänst som kan utvecklas till en internationell framgångssaga – och du har siktet inställt på att uppnå detta!
 • Du har samlat några tidiga ”proof-of-concept” när det gäller (potentiella) användare och/eller kunder som bekräftar att du har en produkt eller tjänst som fyller ett verkligt behov.
 • Ditt team består av minst två grundare, där teamet är starkt på både teknik och affärsutveckling. Minst en av grundarna bör vid denna tidpunkt arbeta heltid med projektet nu eller senast inom tre månader efter det att programmet börjat.
 • Vi ser gärna att ni har ett diversifierat team.
 • Din prototyp/alfa (åtminstone) är redan på plats.
 • Ditt team bör vara redo och villiga att sitta tillsammans med de andra företagen i STINGs lokaler på SUP46 i Stockholm.
 • Ditt team har en vilja att lära – och att dela lärdomar och framsteg – med andra bolag i programmet.
 • Här kan du läsa mer om några av bolagen i tidigare programomgångar: AirinumKarmaQasaPeppy Pals, EdQu och Sellpy.

Vad kan jag förvänta mig av STING Accelerate?

 • 300 000 kronor i finansiering när du börjar programmet. Investeringen görs av Propel Capital genom en konvertibel som du kan läsa mer om här.
 • Utvärdera och finslipa din affärsmodell och strategi, genom veckovisa coachningsmöten.
 • Öka hastigheten och stärka strukturen på din affärs- och produktutveckling.
 • Definiera de viktigaste drivkrafterna för att skala din startup och för hur man mäter dina framsteg.
 • Lära dig och implementera viktiga metoder och verktyg för att skala, inom områden som försäljning, marknadsföring och produktutveckling.
 • Paketera ditt erbjudande och din ”story” för att göra din startup redo för att ta in finansiering.
 • Träna på din investerare- och försäljningspitch framför andra Accelerate-bolag, coacher och våra pitch-experter.
 • Utöka ditt nätverk av investerare och erfarna och nya entreprenörskontakter.
 • Få hjälp att hitta kandidater och stöd genom hela rekryteringsprocessen från STINGs rekryteringscoacher.
 • Få en större förståelse av PR och marknadsföring och för hur man kontaktar journalister och skriver pressmeddelanden.
 • Få tillgång till utbudet av STING Perks som vi erbjuder våra företag.
 • STING är som den enda svenska acceleratorn medlem av Global Accelerator Network (GAN) vilket innebär att alla våra bolag har tillgång till den omfattande listan av GAN Perks (inklusive soft landing-möjligheter i 59 städer över hela världen)
 • Ha en rolig och riktigt intensiv period tillsammans med de utvalda STING Accelerate-bolagen, alla andra STING-bolag och STING.

Coachning och affärsutveckling − vilka element består programmet av?

 • Veckovisa coachningsmöten med STINGs affärscoacher.
 • Veckovis planering och uppföljning tillsammans med coacher och andra Accelerate-bolag.
 • Frukostseminarier, lunchworkshops, gästföreläsningar och diskussioner kring viktiga aktiviteter som är relevanta för ditt företag, t ex site analytics, SEO/SEM, UX/design, effektiv utvecklingsprocess, juridiska frågor, försäljning, marknadsföring, inklusive viral spridning, pitchträning, mm.
 • Inspirerande besök av experter från branschen och seniora entreprenörer som berättar sina krigshistorier.
 • Exklusiva nätverksevent och andra möten med investerare och branschexperter.
 • Programmet avslutas med en Demo Day, där alla startups kommer att presentera sina produkter och framsteg för en exklusivt inbjuden publik av VCs, affärsänglar, branschföreträdare och journalister.

Hur jobbar ni?

 • Vi tror på ”fail fast, fail forward”. Hastighet är nyckeln. Våga prova saker som inte fungerar perfekt: prototyp (MVP), mäta användning och jämföra för att snabbt röra sig mot de användnings- och affärsmodeller som fungerar.
 • Våra metoder är bäst karakteriserade som ”lean” och iterativa. Kärnmetoder och verktyg är ”Lean Startup” och ”Lean Canvas”.

Viktiga datum inför höstomgången 2016

18 april Ansökan öppnar
18 maj Ansökan stänger (vid midnatt)
31 maj Sökande får besked
8 juni Pitchfinal (i Stockholm)
30 juni 7-8 startups utses
29 aug Programmet börjar


Vad kostar det att delta i programmet?

Kostnaden för deltagande i STING Accelerate är 5 000 kronor. Inom denna kostnad har ditt team fri tillgång till coacher, lokaler, workshops och verktyg genom hela programmet.


Hur stort ägande tar ni?

I varje deltagande start har STING rätt att teckna en option motsvarar 2 % av aktierna. Denna 2 %-option kommer att spädas ut när bolaget tar in eget kapital i bolaget. När STING-bolag blir stora och entreprenörerna väljer att göra en exit (som har hänt ett antal gånger för företag som gått igenom STING), får STING betalt via sin teckningsoption. STING är en icke-vinstdrivande organisation, och intäkterna går tillbaka till inkubatorn för att hjälpa nya företag att bli framgångsrika. Det är ett sätt för varje deltagande startup att ”pay it forward”.

Finansieringen på 300 000 kronor från Propel Capital är skild från denna teckningsoption. Investeringen sker genom ett konvertibelt skuldebrev, som du kan läsa mer om nedan.


Hur fungerar investeringen från Propel Capital?

Alla bolag som antas till STINGs acceleratorprogram STING Accelerate under hösten 2015 och våren 2016 får automatiskt en investering på 300 000 kronor genom en konvertibel från Propel Capital II, som du kan läsa mer om här. Investeringen sker genom ett konvertibelt skuldebrev. För att få de allmänna villkoren i sin helhet, ange ditt namn, företagets webbplats och e-postadress här nedan:

Your full name


Your company website (start with http://)

Your e-mail


Gratis kontorsplatser?

Ja. STING Accelerate körs på den digitala tech-hubben och co-working spacet SUP46 i centrala Stockholm. Som STING Accelerate-bolag är du medlem där under din tid i programmet och kommer att dela kontor med några av Stockholms 40 hetaste internet/media-startups.


Vad får jag för stöd att hitta finansiering och investerare?

STING kan hjälpa till att radikalt förbättra dina förutsättningar att få in kapital. Vårt stöd inom finansiering består av följande delar:

 • Kunskap om hur investeringsmarknaden fungerar och vilka aktörer som finns.
 • Finansieringsstrategi. Vi hjälper dig att ta fram en finansieringsstrategi och finansieringsplan, och att hitta rätt typ av finansiering för just ditt bolag i rätt fas.
 • Pitchträning. Du får praktisk träning av våra pitchexperter i hur du på ett vinnande och förtroendegivande sätt presenterar ditt bolag för investerare.
 • Öppna dörrar. Vi hjälper till att introducera dig för investerare som matchar ditt startups profil. STING har nära relationer med de offentliga finansiärerna i Sverige och bevakar de program man kan söka pengar från. STING har även relationer med mer än 60 riskkapitalbolag i 11 länder, inklusive alla betydelsefulla VC i Norden och Europa.
 • Presentera på affärsängellunch. Som STING-bolag kan du få möjligheten att presentera ditt startup för STING Business Angels (SBA), förutsatt att bolaget utvecklats på ett positivt sätt.
 • Mötesförberedelser. Vi hjälper också till att förbereda dig inför möten med investerare, och vid behov följer vi med på viktiga möten och ger kvalificerade råd när du skriver investeringsavtal.

STING kan hjälpa till att markant förbättra dina förutsättningar att få in kapital, men vi kan aldrig ge några garantier. Det är entreprenörerna bakom startupbolaget som måste övertyga potentiella finansiärer att en investering i bolaget kommer att ge en god avkastning.STING-fakta

 • STING-bolagen har tillsammans tagit in 2,5 miljarder SEK i riskkapital från affärsänglar och VC-bolag (ackumulerat t o m 2014)
 • … och 500 miljoner SEK i mjuka pengar, dvs. bidrag och lån (ackumulerat t o m 2014).

Har STING egna finansieringskällor?

Ja. Här kan du läsa om dem:

 • STING Business Angels (SBA) är ett medlemsbaserat affärsängelnätverk med 35-40 selektivt inbjudna investerare, merparten är framgångsrika teknikentreprenörer. SBA har investerat totalt 110 miljoner SEK i mer än 30 STING-bolag.
 • Propel Capital består av ett 20-tal välrenommerade affärsänglar som gått samman för att investera i nystartade internet/mediebolag. Propel Capital ger alla bolag som antas till STING Accelerate automatiskt en investering på 300 000 kronor.

STING Capital, STINGs riskkapitalfond, är för tillfället är fullinvesterad och gör inga nyinvesteringar.


Hur kan ni hjälpa till att bredda mitt nätverk av investerare och affärskontakter?

STING arrangerar ett flertal nätverksträffar och events, både i Sverige och runt om i världen, med syfte att bygga och stärka STING-bolagens egna kontaktnät.

 • STING Day hålls i maj varje år och är Sverige mest exklusiva nätverksevent för ca 400 utvalda entreprenörer och investerare. Som STING-bolag får du här en unik möjlighet att träffa representanter från majoriteten av stora investeraraktörerna i Europa, båda VCs och affärsänglar, och dessutom många andra startups.
 • STING Demo Day hålls två gånger per år när startups lämnar STING och blir alumnibolag. Alla startups presenterar sina produkter och framsteg för en publik av riskkapitalister och affärsänglar. Eventet avslutas med mingel och demos.
 • Internationella events. STING organiserar även nätverksevent och investerarmöten runt om i världen. De senaste åren har resor arrangerats till bland annat Berlin, London, Paris, München, Boston, Hong Kong och Shanghai.
 • Team Up with Startups – en eventserie med syfte att minska gapet som idag existerar mellan storbolag och startups. Team Up with Startups innefattar bland annat matchmaking event där startups och etablerade företag kopplas ihop i korta möten. Här ska storbolagens behov tangera startupbolagens spetskompetenser, så att innovativa samarbeten och nya affärsrelationer kan börja ta form.
 • Partners. STING har flera stora företag som partners, t ex Assa Abloy, Husqvarna, ABB, SEB, MasterCard, Fortum, NCC m fl. Genom dessa samarbeten får STING-bolagen tillgång till teknisk och kommersiell verifierings-kompetens. På akademi- och forskningssidan har STING samarbeten med KTH och industriforskningsinstituten Acreo, SICS, Interaktiva Institutet och IVL.
 • Alla STING-coacher sitter på egna breda nätverk och hjälper mer än gärna till att koppla samman dig med rätt personer.

Det här är bara ett urval av alla nätverksmöjligheter som erbjuds under året.


Hjälper ni till med rekryteringen av team-medlemmar?

Ja. Att bygga ett starkt team är en av de avgörande faktorerna för att lyckas. Därför har STING två talent management-coacher som hjälper STING-bolagen att bygga starka team, varav en med fokus på enbart tech-rekryteringar. De hjälper dig genom hela rekryteringsprocessen:

 • Ta fram arbetsbeskrivning och rätt profil på den medarbetare du letar efter
 • Skriva och sprida annonser
 • Hitta kandidater
 • Screena ansökningar, göra urval och intervjua
 • Fatta beslut och skriva anställningsavtal

Du får tillgång till ett webbaserat rekryteringssystem och access till STINGs marknadsföringskanaler och andra rekryteringsnätverk. Läs mer på vår Jobb-sida.STING-fakta

 • STING har varit inblandad i mer än 110 rekryteringar i fler än 35 STING-bolag.
 • STING arrangerar events som ”Join a Startup” och andra matchmaking-events.
 • STING har en egen databas på 700+ kandidater som vill jobba i startups.

Hur är det med säljträning?

På STINGs egen säljträning lär du dig hur alla delar i köp- och säljprocessen fungerar och får dessutom träna praktiskt. Du får även insikt i dina personliga egenskaper för att bli bättre på kund- och säljpsykologi. STINGs säljträning ger dig de kunskaper som behövs för att bli en framgångsrik säljare:

 • boka, planera, genomföra och följa upp säljbesök
 • argumentera framgångsrikt för din produkt/tjänst
 • uppfatta köpsignaler, bemöta invändningar och göra avslut

Träningen omfattar cirka två arbetsdagar fördelade på fem tillfällen passar både nya säljare och erfarna säljare som vill få ny inspiration och utvecklas.STING-fakta

 • STING-bolagens samlade omsättning var 2014 över 1 miljard SEK.
 • 84 % av STING-bolagens omsättning kommer från export.

Får jag stöd inom kommunikation och PR?

Ja, STINGs två PR- och kommunikationscoacher har ett upparbetat nätverk av journalistkontakter. De hjälper dig att:

 • nå ut i media
 • skriva pressmeddelanden
 • pitcha journalister
 • förbereda dig inför möten med journalister
 • synas i sociala medier
 • ta fram en media- och kommunikationsplan

Events och aktiviteter?

STING arrangerar en rad olika events, både interna för att ge dig djupare kunskap inom viktiga områden, men också externa för att bygga ditt nätverk av värdefulla affärskontakter.

 • STING Day är Sveriges mest nischade nätverksevent för ca 200 entreprenörer, 150 investerare från hela Norden och Europa, och en samling branschprofiler. Mellan 60-70 startups ställer ut och pitchar, både STING-bolag och externa startups. STING Day hölls första gången 2010 och har sedan dess växt till att bli ett ”must attend” event för både svenska och internationella aktörer.
 • Demo Day
 • Join a Startup arrangeras tre gånger per år och är ett match-making event för att sammanföra handplockade startups med utvalda talanger som söker jobb i ett startupbolag. Join a Startup hålls två gånger per år med fokus på tech-rekryteringar, och 1 gång per år med fokus på affärsrelaterade roller. Omkring 20 startups och 120-150 kvalificerade kandidater deltar varje gång.
 • STING Demo Day hålls två gånger per år när startups lämnar STING och blir alumnibolag. Alla startups presenterar sina produkter och framsteg för en publik av riskkapitalister och affärsänglar. Eventet avslutas med mingel och demos.
 • Säljutbildning och andra workshops
 • Lunch-workshops med branschexperter och seniora entreprenörer
 • Frukostseminarium inom t ex finansiering, rekryterings- eller skattefrågor
 • STING-träffar hålls ca fyra gånger per år, t ex höst kick-off, AW, sommarfest och julmingel.


Antar ni internationella startups?

Ja! Programmet har sett ett betydande intresse från startups utanför Sverige.


Kan ni hjälpa till med boende om vi inte bor i Sverige?

För att underlätta för företagare utanför Sverige att gå med i vårt program, erbjuder STING bostäder i lägenheter i hela programmet (till självkostnadspris), tack vare vårt samarbete med fastighetskoncern Einar Mattsson. Detta gäller bara för dem som för närvarande inte är bosatta i Sverige. Här kan du läsa mer om att flytta till Stockholm.