STING - English

STING Incubate

När du är med i STING Incubate får du stöd från en personlig coach med bakgrund och erfarenhet som entreprenör från just ditt område. Du får också tillgång till flera workshops och intensivkurser som du går tillsammans med andra STING-bolag.

STING Incubate är ett 6-18 månaders program för startups inom:

 • ICT
 • Medtech/Health
 • Cleantech/Sustainability
 • Internet/media
 • Games

Antagning sker till tre “batcher” per år, med ca fem startups i varje batch. Startdatumen för 2017 är:

 • 30 januari
 • 24 april
 • 18 september

Workshopparna och intensivkurserna hålls på bestämda datum två eller tre gånger per år. Några av dem är obligatoriska, medan de flesta kan väljas vid behov när tidpunkten är rätt.


Ett av våra bästa beslut i vårt tidiga skede var att gå med i STING. Att vara en del av den här communityn har gett så mycket. Coachning i sälj, organisation och strategi varje vecka från vår coach Peo, utbytet med de andra entreprenörerna och coacherna i köket och korridoren, och en “boost” i kontaktnät och marknadsföring genom att vara del av det fantastiska nätverket. Vi har varit med i STING i två år och har nu valt att stanna kvar i närheten genom att flytta in på THINGS som STING har startat.

– Caroline Walerud, medgrundare och VD, Volumental


Q & A

Vad kan jag förvänta mig av programmet?
Vem kan ansöka?
Får jag hjälp med att hitta finansiering och investerare?
Hur fungerar investeringen från Propel Capital?

Hur hjälper ni till att bredda mitt nätverk av investerare och affärskontakter?
Hjälper ni till med rekryteringen av team-medlemmar?
Hur är det med säljträning?
Får jag stöd inom kommunikation och PR?
Erbjuder ni gratis kontorsplatser?
Vad har ni för aktiviteter och events?


Vad kan jag förvänta mig av programmet?

Under programmet kommer du bland annat att:

 • Lära dig och implementera nyckelmetoder och verktyg för att snabbt utveckla ditt bolag, inom områden som försäljning, marknadsföring och produktutveckling.
 • Utvärdera och finslipa din affärsmodell och strategi genom veckovisa coachningsmöten.
 • Öka hastigheten och stärka strukturen på din affärs- och produktutveckling.
 • Definiera de viktigaste drivkrafterna för att skala din startup och för hur du mäter dina framsteg.
 • Paketera ditt erbjudande och din ”story” för att göra din startup redo för att ta in finansiering.
 • Träna på din investerare- och försäljningspitch framför STINGs coacher och våra pitch-experter.
 • Gratis kontorsplatser under de första sex månaderna.
 • Utöka ditt nätverk av investerare och erfarna och nya entreprenörskontakter.
 • Få hjälp att hitta kandidater och stöd genom hela rekryteringsprocessen från STINGs rekryteringscoacher.
 • Få en kvalitetsstämpel som STING-bolag, som gör det lättare att hitta finansiering, kunder, partners och personal.
 • Få hjälp med och en större förståelse för PR och marknadsföring och för hur man kontaktar journalister och skriver pressmeddelanden.
 • Skapa en gemensam vision för bolaget och en realistisk plan för rollfördelningen i teamet, nu och i framtiden.
 • Lägga grunden för ett aktieägaravtal som speglar de tänkta insatserna i bolaget.
 • Identifiera lämpliga typer av inträdesbarriärer och lägga upp en IPR-strategi för hur du långsiktigt ska skydda bolagets affär.
 • Få tillgång till utbudet av STING Perks som vi erbjuder våra företag.
 • STING är en stolt medlem av Global Accelerator Network (GAN) vilket innebär att alla våra bolag har tillgång till den omfattande listan av GAN Perks (inklusive soft landing-möjligheter i 59 städer över hela världen)
 • Ha en rolig och intensiv period tillsammans med de andra entreprenörerna i STING-bolagen och hela STING-teamet!

Coachning och affärsutveckling − vilka element består programmet av?

 • Veckovisa coachningsmöten, upp till 4 tim/gång, med din individuella affärscoach.
 • Workshops och intensivkurser i:
  • Business model canvas & Product market fit
  • Shareholders’ agreement
  • Säljträning
  • Budget & administration
  • Finansiering
  • Pitch-träning
  • IPR
  • Rekrytering & talent management
  • Marknadsföring & kommunikation
 • Frukostseminarier, lunchworkshops, gästföreläsningar och diskussioner kring viktiga aktiviteter som är relevanta för ditt företag.
 • Exklusiva nätverksevent och andra möten med investerare, branschexperter och seniora entreprenörer.
 • Programmet avslutas med en Demo Day, där ditt startup tillsammans med andra bolag kommer att presentera er produkt och framsteg för en exklusivt inbjuden publik av investerare, branschfolk och media.

Hur coachar vi?

 • Coachningen bygger alltid på “pull” snarare än “push” – det är coachens jobb att hjälpa dig att fatta beslut kring vägval / fokus / prioriteringar etc, snarare än att berätta vad hen tycker är rätt svar. Du är alltid i förarsätet!
 • Coachen är ständigt med i loopen om var ditt bolag befinner dig i viktiga aktiviteter som försäljning, marknadsföring, produktutveckling, finansiering, rekrytering, etc.
 • Våra metoder är bäst karakteriserade som ”lean”. Kärnmetoder och verktyg är “Lean Startup” och “Lean Canvas”.
 • Vi tror på att våga prova saker som inte fungerar perfekt: prototyp (MVP), mäta användning och jämföra för att snabbare röra sig mot de användnings- och affärsmodeller som fungerar.
 • Vid starten gör ni en milestone-plan tillsammans med affärscoachen, med de viktigaste aktiviteterna som ska genomföras under de närmaste 6-12 månaderna. Planen revideras löpande.

Vem kan ansöka?

Antagning till STING Incubate sker löpande och 12-15 bolag antas per år. Vi coachar startups inom ICT, Internet/media, Sustainability och Life science/Digital health. För att passa som STING-bolag bör du ha en affärsidé inom som:

 • bygger på en innovativ teknologi
 • löser ett tydligt problem på marknaden
 • är skalbar
 • har en stor internationell marknadspotential
 • utvecklas av ett team på minst två grundare som är starkt inom både teknik och affärsutveckling och som har en passion för att bygga nästa framgångssaga!

Din produkt/tjänst ska vara redo att lanseras inom 6-12 månader.

Intresserad?

Ta kontakt med en affärscoach inom din bransch så får du veta mer om hur STING kan hjälpa just dig och ditt startup. Vill du läsa på mer först? Här följer mer detaljerad information om vad programmet erbjuder.


Vad får jag för stöd att hitta finansiering och investerare?

STING kan hjälpa till att radikalt förbättra dina förutsättningar att få in kapital. Vårt stöd inom finansiering består av följande delar:

 • Kunskap om hur investeringsmarknaden fungerar och vilka aktörer som finns.
 • Finansieringsstrategi. Vi hjälper dig att ta fram en finansieringsstrategi och finansieringsplan, och att hitta rätt typ av finansiering för just ditt bolag i rätt fas.
 • Pitchträning. Du får praktisk träning av våra pitchexperter i hur du på ett vinnande och förtroendegivande sätt presenterar ditt bolag för investerare.
 • Öppna dörrar. Vi hjälper till att introducera dig för investerare som matchar ditt startups profil. STING har nära relationer med de offentliga finansiärerna i Sverige och bevakar de program man kan söka pengar från. STING har även relationer med mer än 60 riskkapitalbolag i 11 länder, inklusive alla betydelsefulla VC i Norden och Europa.
 • Presentera på affärsängellunch. Som STING-bolag kan du få möjligheten att presentera ditt startup för STING Business Angels (SBA), förutsatt att bolaget utvecklats på ett positivt sätt.
 • Mötesförberedelser. Vi hjälper också till att förbereda dig inför möten med investerare, och vid behov följer vi med på viktiga möten och ger kvalificerade råd när du skriver investeringsavtal.

STING kan hjälpa till att markant förbättra dina förutsättningar att få in kapital, men vi kan aldrig ge några garantier. Det är entreprenörerna bakom startupbolaget som måste övertyga potentiella finansiärer att en investering i bolaget kommer att ge en god avkastning.STING-fakta

 • STING-bolagen har tillsammans tagit in 2,5 miljarder SEK i riskkapital från affärsänglar och VC-bolag (ackumulerat t o m 2014)
 • … och 500 miljoner SEK i mjuka pengar, dvs. bidrag och lån (ackumulerat t o m 2014).

Har STING egna finansieringskällor?

Ja. Här kan du läsa om dem:

 • STING Business Angels (SBA) är ett medlemsbaserat affärsängelnätverk med 35-40 selektivt inbjudna investerare, merparten är framgångsrika teknikentreprenörer. SBA har investerat totalt 110 miljoner SEK i mer än 30 STING-bolag.
 • Propel Capital består av ett 20-tal välrenommerade affärsänglar som gått samman för att investera i nystartade internet/mediebolag. Propel Capital ger alla bolag som antas till STING Accelerate automatiskt en investering på 300 000 kronor. Läs mer om Propel Capital.
 • STING Capital, STINGs riskkapitalfond, är för tillfället är fullinvesterad och gör inga nyinvesteringar.

Hur fungerar investeringen från Propel Capital?

Alla bolag som antas till STING Incubate under hösten 2016 och våren 2017 har möjlighet att få en investering på 300 000 kronor genom en konvertibel från Propel Capital III, som du kan läsa mer om här. Ett investeringsbeslut fattas inom sex månaders medverkan i programmet. Investeringen sker genom ett konvertibelt skuldebrev. För att få de allmänna villkoren i sin helhet, ange ditt namn, företagets webbplats och e-postadress här nedan:

Your full name


Your company website (start with http://)

Your e-mail


Hur kan ni hjälpa till att bredda mitt nätverk av investerare och affärskontakter?

STING arrangerar ett flertal nätverksträffar och events, både i Sverige och runt om i världen, med syfte att bygga och stärka STING-bolagens egna kontaktnät.

 • STING Day hålls i maj varje år och är Sverige mest exklusiva nätverksevent för ca 400 utvalda entreprenörer och investerare. Som STING-bolag får du här en unik möjlighet att träffa representanter från majoriteten av stora investeraraktörerna i Europa, båda VCs och affärsänglar, och dessutom många andra startups.
 • Internationella events. STING organiserar även nätverksevent och investerarmöten runt om i världen. De senaste åren har resor arrangerats till bland annat Berlin, London, Paris, München, Boston, Hong Kong och Shanghai.
 • Team Up with Startups – en eventserie med syfte att minska gapet som idag existerar mellan storbolag och startups. Team Up with Startups innefattar bland annat matchmaking event där startups och etablerade företag kopplas ihop i korta möten. Här ska storbolagens behov tangera startupbolagens spetskompetenser, så att innovativa samarbeten och nya affärsrelationer kan börja ta form.
 • Partners. STING har flera stora företag som partners, t ex Assa Abloy, Husqvarna, ABB, SEB, MasterCard, Fortum, NCC m fl. Genom dessa samarbeten får STING-bolagen tillgång till teknisk och kommersiell verifierings-kompetens. På akademi- och forskningssidan har STING samarbeten med KTH och industriforskningsinstituten Acreo, SICS, Interaktiva Institutet och IVL.
 • Alla STING-coacher sitter på egna breda nätverk och hjälper mer än gärna till att koppla samman dig med rätt personer.

Hjälper ni till med rekryteringen av team-medlemmar?

Ja. Att bygga ett starkt team är en av de avgörande faktorerna för att lyckas. Därför har STING två talent management-coacher som hjälper STING-bolagen att bygga starka team, varav en med fokus på enbart tech-rekryteringar. De hjälper dig genom hela rekryteringsprocessen:

 • Ta fram arbetsbeskrivning och rätt profil på den medarbetare du letar efter
 • Skriva och sprida annonser
 • Hitta kandidater
 • Screena ansökningar, göra urval och intervjua
 • Fatta beslut och skriva anställningsavtal

Du får tillgång till ett webbaserat rekryteringssystem och access till STINGs marknadsföringskanaler och andra rekryteringsnätverk. Läs mer på vår Jobb-sida.STING-fakta

 • STING har varit inblandad i mer än 110 rekryteringar i fler än 35 STING-bolag.
 • STING arrangerar events som ”Join a Startup” och andra matchmaking-events.
 • STING har en egen databas på 700+ kandidater som vill jobba i startups.

Hur är det med säljträning?

På STINGs egen säljträning lär du dig hur alla delar i köp- och säljprocessen fungerar och får dessutom träna praktiskt. Du får även insikt i dina personliga egenskaper för att bli bättre på kund- och säljpsykologi. STINGs säljträning ger dig de kunskaper som behövs för att bli en framgångsrik säljare:

 • boka, planera, genomföra och följa upp säljbesök
 • argumentera framgångsrikt för din produkt/tjänst
 • uppfatta köpsignaler, bemöta invändningar och göra avslut

Träningen omfattar cirka två arbetsdagar fördelade på fem tillfällen passar både nya säljare och erfarna säljare som vill få ny inspiration och utvecklas.STING-fakta

 • STING-bolagens samlade omsättning var 2014 över 1 miljard SEK.
 • 84 % av STING-bolagens omsättning kommer från export.

Får jag stöd inom kommunikation och PR?

Ja, STINGs två PR- och kommunikationscoacher har ett upparbetat nätverk av journalistkontakter. De hjälper dig att:

 • nå ut i media
 • skriva pressmeddelanden
 • pitcha journalister
 • förbereda dig inför möten med journalister
 • synas i sociala medier
 • ta fram en media- och kommunikationsplan

Gratis kontorsplatser?

Ja, under programmets första 6 månader får du sitta kostnadsfritt på antingen co-working spacet THINGS på KTH eller i STINGs lokaler i Kista. Efter de första 6 månaderna får du hyra platser till rabatterat pris. Läs mer om de olika platserna här.


Events och aktiviteter?

STING arrangerar en rad olika events, både interna för att ge dig djupare kunskap inom viktiga områden, men också externa för att bygga ditt nätverk av värdefulla affärskontakter.

 • STING Day är Sveriges mest nischade nätverksevent för ca 200 entreprenörer, 150 investerare från hela Norden och Europa, och en samling branschprofiler. Mellan 60-70 startups ställer ut och pitchar, både STING-bolag och externa startups. STING Day hölls första gången 2010 och har sedan dess växt till att bli ett ”must attend” event för både svenska och internationella aktörer.
 • Join a Startup arrangeras tre gånger per år och är ett match-making event för att sammanföra handplockade startups med utvalda talanger som söker jobb i ett startupbolag. Join a Startup hålls två gånger per år med fokus på tech-rekryteringar, och 1 gång per år med fokus på affärsrelaterade roller. Omkring 20 startups och 120-150 kvalificerade kandidater deltar varje gång.
 • STING Demo Day hålls två gånger per år när startups lämnar STING och blir alumnibolag. Alla startups presenterar sina produkter och framsteg för en publik av riskkapitalister och affärsänglar. Eventet avslutas med mingel och demos.
 • Säljutbildning och andra workshops
 • Inspirationsluncher med branschexperter och seniora entreprenörer
 • Frukostseminarium inom t ex finansiering, rekryterings- eller skattefrågor
 • STING-träffar hålls ca fyra gånger per år, t ex höst kick-off, AW, sommarfest och julmingel.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med en affärscoach inom din bransch så får du veta mer om hur STING kan hjälpa just dig och ditt startup.